Museum ‘Het kaaspakhuis’, Wommels

Kaasmuseum in Wommels

Wommels ligt in de Greidhoek ten noordwesten van Sneek en ten noordoosten van Bolsward, tussen Oosterend en Kubaard. De dorpskern ligt aan beide kanten van de Bolswardertrekvaart. De kerk van het dorp, de Jacobikerk stamt uit de 13e eeuw, de kerk moest worden hersteld rond 1508 wegens een brand. De eenbeukige kerk was oorspronkelijk gewijd aan Jakobus de Meerdere. Het dorp staat bekend als een zuivel en kaasdorp. in een monumentaal kaaspakhuis (Fries: tsiispakhús) uit 1905 zit een cultuurhistorisch streekmuseum, It Tsiispakhús geheten. Klik hier voor alle bezienswaardigheden, alle informatie over Wommels vindt je hier