Algemene voorwaarden

Betaling

Betaling vindt uitsluitend voorafgaand aan de vaartocht plaats, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk, per e-mail of mondeling anders is overeengekomen. 

 

Tarieven

De tarieven zijn gebaseerd op het totaal aantal uren dat je  beschikking hebt over de sloep en schipper. Ieder extra  uur beschikbaarheid boven de 7 uren wordt belast met € 30,-

Annuleren van je reservering

Annuleren meer dan 30 dagen voor aanvang van de tocht: Geen annuleringskosten

Annuleren 30 dagen of minder voor aanvang van de tocht: Voucher of je betaalt 25% van de totale kosten.

Annuleren 14 dagen of minder voor aanvang van de tocht: Voucher of je betaalt 40% van de totale kosten.

Annuleren 7 dagen of minder voor aanvang van de tocht: Voucher of je betaalt 60% van de totale kosten.

 

Annulering tot 48 uur of minder voor aanvang van de tocht: Voucher of je betaalt 75% van de totale kosten.

 

Annulering minder dan 48 uur voor aanvang van de tocht: Voucher of je betaalt 100% van de totale kosten.

Uitzonderingen op je reservering

Mocht de reservering wegens aantoonbare privé omstandigen t/m de 3e graad zoals ziekte of overlijden niet door kunnen gaan dan ben je geen betaling verschuldigd en zullen reeds gedane betalingen worden gerestituteerd.

 

Mocht de schipper bepalen dat het wegens weersomstandigheden niet verantwoord is uit te varen dan ben je geen betaling verschuldigd en zullen reeds gedane betalingen worden gerestituteerd.

Regels aan boord

Je dient altijd rekening te houden met de omgeving. Bij geluidsoverlast en asociaal gedrag kan de schipper er voor kiezen de tocht direct te stoppen. 

 

Bij het opzettelijk vernielen van de inventaris aan boord ben je volledig aansprakelijk voor alle kosten. Deze dienen direct te worden afgerekend.

 

Overmatig  alcoholgebruik is niet toegestaan. Bij constatering kan de schipper je alcoholische dranken weigeren. 

 

Mocht de schipper besluiten om wat voor reden dan ook de vaartocht vroegtijdig te stoppen dan heb je geen recht op enige restitutie van betaalde reserveringskosten.