Algemene voorwaarden

Betaling

Betaling vindt uitsluitend voorafgaand aan de vaartocht plaats, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk, per e-mail of mondeling anders is overeengekomen. Een reservering is pas definitief na het (gedeeltelijk) hebben voldaan van de huursom.

Tarieven

Luxe Beenakkersloep; gebaseerd op het aantal vaaruren afhankelijk van gekozen route. Duurt een vaarroute 3 uren maar ben je door bijv. stoppen voor lunch of zwemmen een uur langer onderweg dan wordt de route van 4 uren in rekening gebracht. Alles meer dan 6 uren wordt belast met € 70,- per uur. 

Elektrische Pettersloep; gebaseerd op één of meerdere dagdelen. Bij overschrijding van overeengekomen dagdeel of dagdelen wordt € 20,- per 30 minuten in rekening gebracht.

Zwemvest en koelbox van 32 liter met koelelementen is te huur voor € 5,- per stuk.

Annuleren van je reservering

Uitzonderingen op je reservering

Bij slechte weersomstandigheden, regen en/of te harde wind, kan de reservering worden geannuleerd (alleen op de dag zelf) en zullen reeds gedane betalingen meteen worden gerestitueerd of kan je zonder extra kosten een nieuwe datum reserveren.

Mocht de reservering wegens aantoonbare privé omstandigen t/m de 3e graad zoals ziekte of overlijden niet door kunnen gaan dan ben je geen betaling verschuldigd en zullen reeds gedane betalingen worden gerestituteerd.

Veiligheid en leeftijd

Indien iemand aan boord de zwemkunst niet vaardig is zal diegene verplicht een zwemvest moeten dragen, dit mag u zelf regelen maar zijn ook te huur á € 5,-.

De bestuurder van de elektrische Pettersloep dient minimaal 21 jaar te zijn, indien gewenst kan verhuurder verzoeken tot het tonen van een identiteitsbewijs vooraf per mail volgens de AVG regels of ter plekke voor afvaart.

Aansprakelijkheid bij schade en letsel

Alle schade aangebracht aan sloep en interieur is voor rekening van de huurder. Het burgerlijk wetboek zegt hierover; 'Is er sprake van huur dan geldt dat alle toerekenbare schade aan het gehuurde geacht wordt voor rekening te zijn van de huurder (artikel 7:218 BW)'.

In aanvulling op bovenstaande, indien er na de huurperiode sprake is van enige vorm van schade dan zal er € 500,- eigen risico in rekening worden gebracht. Dit bedrag zal afhankelijk van de vastgestelde schade na offerte eventueel gedeeltelijk worden gerestitueerd.

Alle schade aangebracht aan derden is voor rekening van de huurder. Het burgerlijk wetboek zegt hierover; 'De eigenaar wordt als aansprakelijke partij beschouwd maar zal de schade vervolgens wel kunnen verhalen op de huurder wanneer deze door nalatigheid schuld heeft aan de schade (artikel 7:213 BW)'

Verhuurder is niet verantwoordelijk voor enige vorm van schade en/of lichamelijk letsel welke u tijdens het varen opdoet mits er geen sprake is van nalatigheid door de verhuurder. Het varen in en met onze sloep is op eigen risico

Regels aan boord

Luxe Beenakkersloep; Je dient altijd rekening te houden met de omgeving. Bij geluidsoverlast en asociaal gedrag kan de schipper er voor kiezen de tocht direct te stoppen. 

Bij het opzettelijk vernielen van de inventaris aan boord ben je volledig aansprakelijk voor alle kosten. Deze dienen direct te worden afgerekend. 

Overmatig alcoholgebruik is niet toegestaan. Bij constatering kan de schipper je alcoholische dranken weigeren.

Mocht de schipper besluiten om wat voor reden dan ook de vaartocht vroegtijdig te stoppen dan heb je geen recht op enige restitutie van betaalde reserveringskosten. 

Roken aan boord is verboden i.v.m. gevaar op schroeischade aan de kussenset.

Elektrische Pettersloep; Veroorzaak geen (geluids)overlast en respecteer de bewoners langs de vaarroutes.

Als bestuurder gelden wat betreft alcoholgebruik dezelfde regels als in het verkeer op de weg.

Roken aan boord is verboden i.v.m. gevaar op schroeischade aan de kussenset.

Laat de sloep weer netjes achter bij terugkeer.