Algemene voorwaarden

Betaling

Betaling vindt uitsluitend voorafgaand aan de vaartocht plaats, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk, per e-mail of mondeling anders is overeengekomen. Een reservering is pas definitief na het (gedeeltelijk) hebben voldaan van de huursom.

Tarieven

Luxe Beenakkersloep; gebaseerd op het totaal aantal uren dat de  sloep met schipper ter beschikking staat. Ieder extra  uur boven de 7 uren wordt belast met € 40,-

Elektrische Pettersloep; gebaseerd op één of meerdere dagdelen. Bij overschrijding van overeengekomen dagdeel of dagdelen wordt € 30,- per uur in rekening gebracht. 30 Minuten of meer wordt gezien als een uur. 

Annuleren van je reservering

Annuleren meer dan 30 dagen voor aanvang van de tocht: Geen annuleringskosten

Annuleren 30 dagen of minder voor aanvang van de tocht: Voucher of je betaalt 25% van de totale kosten.

‚ÄčAnnuleren 14 dagen of minder voor aanvang van de tocht: Voucher of je betaalt 40% van de totale kosten.

‚ÄčAnnuleren 7 dagen of minder voor aanvang van de tocht: Voucher of je betaalt 60% van de totale kosten.

Annulering tot 48 uur of minder voor aanvang van de tocht: Voucher of je betaalt 75% van de totale kosten.

Annulering minder dan 48 uur voor aanvang van de tocht: Voucher of je betaalt 100% van de totale kosten.

Uitzonderingen op je reservering

Mocht de reservering wegens aantoonbare privé omstandigen t/m de 3e graad zoals ziekte of overlijden niet door kunnen gaan dan ben je geen betaling verschuldigd en zullen reeds gedane betalingen worden gerestituteerd.

Mocht de schipper bepalen dat het wegens weersomstandigheden niet verantwoord is uit te varen dan ben je geen betaling verschuldigd en zullen reeds gedane betalingen worden gerestituteerd.

Aansprakelijkheid bij schade en letsel

Alle schade aangebracht aan sloep en interieur is voor rekening van de huurder. Het burgerlijk wetboek zegt hierover; 'Is er sprake van huur dan geldt dat alle toerekenbare schade aan het gehuurde geacht wordt voor rekening te zijn van de huurder (artikel 7:218 BW)'

Alle schade aangebracht aan derden is voor rekening van de huurder. Het burgerlijk wetboek zegt hierover; 'De eigenaar wordt als aansprakelijke partij beschouwd maar zal de schade vervolgens wel kunnen verhalen op de huurder wanneer deze door nalatigheid schuld heeft aan de schade (artikel 7:213 BW)'

Verhuurder is  niet verantwoordelijk voor enige vorm van schade en/of lichamelijk letsel welke u tijdens het varen opdoet mits er geen sprake is van nalatigheid door de verhuurder. Het varen in en met onze sloep is op eigen risico

Regels aan boord

Luxe Beenakkersloep; Je dient altijd rekening te houden met de omgeving. Bij geluidsoverlast en asociaal gedrag kan de schipper er voor kiezen de tocht direct te stoppen. 

Bij het opzettelijk vernielen van de inventaris aan boord ben je volledig aansprakelijk voor alle kosten. Deze dienen direct te worden afgerekend.

Overmatig  alcoholgebruik is niet toegestaan. Bij constatering kan de schipper je alcoholische dranken weigeren. Mocht de schipper besluiten om wat voor reden dan ook de vaartocht vroegtijdig te stoppen dan heb je geen recht op enige restitutie van betaalde reserveringskosten.

Roken aan boord is verboden i.v.m. gevaar op schroeischade aan de kussenset.

Elektrische Pettersloep; Veroorzaak geen (geluids)overlast en respecteer de bewoners langs de vaarroutes. Als bestuurder gelden wat betreft alcoholgebruik dezelfde regels als in het verkeer op de weg. Roken aan boord is verboden i.v.m. gevaar op schroeischade aan de kussenset. Laat de sloep weer netjes achter bij terugkeer.