Sint Martinuskerk, Boazum

De Sint-Martinuskerk in Boazum

Boazum is een dorp in de gemeente Súdwest-Fryslân, dat ligt ten noordoosten van Sneek, tussen de dorpen ScharnegoutumDeersum en Wieuwerd. De Sint-Martinuskerk in Boazum is een van de oudste romaanse kerkgebouwen in Friesland uit de 12e eeuw. Tijdens de restauratie in 1941 werd in het gewelf een schildering ontdekt, de zogenaamde Majestas Domini. De schildering stelt een baardloze Christus voor. De kerk is een van de monumenten van het dorp. De Wylgen is een monumentaal pand dat werd gebruikt als vakantiewoning voor gezinnen met een gehandicapt gezinslid. Deze woning was door wijlen mevrouw Gezina H. Volkers geschonken aan het Prinses Beatrix Fonds, maar is nu in gebruik als particuliere woning. Rijke families zoals de Wiarda's, Walta's en Gerbrandy's woonden in Bozum, in statige rentenierswoningen. Hun huizen sieren het dorp. Het café De Boazumer Mjitte is een van de grootste herbergen uit de gemeente en dateert uit 1875. Klik hier voor bezienswaardigheden in Boazum.