Hotel Greate Pier

Kimswerd, het dorp van Grutte Pier

Kimswerd ligt ten ten noordwesten van Pingjum, ten noordoosten van Zurich, ten oosten van de Waddenzee en ten zuiden/zuidoosten van Harlingen. De dorpskern ligt aan beide kanten van de Harlingervaart, met de meeste bewoning aan de westkant. Volgens de overlevering woonde Grote Pier (Grutte Pier) in dit dorp, de beroemdste en beruchtste inwoner, die rond 1480 geboren is en zijn sporen in binnen- en buitenland heeft nagelaten. Hij was de vrijheidsstrijder van Friesland en heeft het vooral opgenomen tegen het gezag van de Saksen, de keizer en de Hollanders "van over de Zuiderzee". Er is in Kimswerd dan ook een beeld voor hem opgericht. De kerk van het dorp, de Sint-Laurentiuskerk is gebouwd op een terp. Het romaanse tufstenen schip dateert nog uit de 11e eeuw. Het priesterkoor kwam in de tweede helft van de 13e eeuw tot stand. De tufstenen toren verrees in de 12e eeuw en werd in 1516 in baksteen verhoogd. In de toren hangt een door Geert van Wou gegoten klok uit 1515. De kerk heeft later verschillende veranderingen ondergaan, zoals de beklamping van de zuidgevel. Klik hier voor alle bezienswaardigheden in Kimswerd en combineer dit met een bezoek aan Hotel Greate Pier voor bijv. een heerlijke lunch met uitzicht over de Harlingervaart.