Tjerkwerd ligt aan de Workumertrekvaart tussen Bolsward en Workum

Sint Petruskerk in Tjerkwerd

Blauwhuis ligt ten zuidwesten van Bolsward, ten noordwesten van Blauwhuis en ten noorden van Dedgum. De dorpskern ligt aan de oostoever van de Workumertrekvaart en aan de zuidzijde is er verbinding met het Van Panhuyskanaal. De kerk van Tjerkwerd, de Sint-Petruskerk is een zaalkerk en dateert mogelijk uit 14e eeuw, en mogelijk zelfs het muurwerk uit de 12e eeuw. In plaats van een kerktoren had het een klokkenstoel met schilddak. Deze dateerde uit 1632 en in 1830 werd het vervangen door een koepeltorentje. De toren en de westgevel werden in 1888 dan weer vervangen door een half ingebouwde toren van drie geledingen met ingesnoerde spits .