Parrega ligt tussen Workum en Bolsward

Voormalige herberg in Parrega

Parrega ligt ten zuidwesten van Bolsward, ten noordwesten van Hieslum en ten noordoosten van Workum. De dorpskern ligt aan beide zijden van de Workumertrekvaart. Parrega was vroeger een vissersdorp, ten oosten van het Parregaastermeer dat in 1879 werd ingepolderd. Het dorp ontwikkelde zich langs de Workumertrekvaart, voornamelijk aan de westoever. Later ontwikkelde het zich ook aan de andere kant van de vaart. De kerk van Parrega, de Sint-Johannes de Doperkerk stamt uit de 13e of 14e eeuw. De muren van de kerk, die gewijd is aan Johannes de Doper, bestaan grotendeels uit gele kloostermoppen. In de zuidelijke muur zijn later kleinere gele stenen gebruikt. De zadeldaktoren is waarschijnlijk van een iets jongere datum en werd opgetrokken van rode moppen. In toren zijn ook platen Bremer zandsteen verwerkt. Bezoek vooral de Johannes de Doperkerk !